Sol.licitud d'accés / Matriculació
  • Les noves sol.licituds es poden fer a la secretaria de l'EMMB.
  • Durant el curs les noves matriculacions seran ateses del 23 al 27 de cada mes.
  • La sol.licitud d'accés té validesa durant un curs lectiu.


Matriculació

Cal portar la següent documentació:
  • Dades bancàries (fotocòpia de la llibreta o compte corrent) per a la domiciliació dels pagaments. 
  • NIF del titular del compte bancari.
  • Els alumnes que formen part d’una família nombrosa o alumnes amb grau de minusvalidesa mínim del 33% tenen la bonificació econòmica corresponent, prèvia presentació de la documentació acreditativa. 
  • Per a la convalidació d’estudis musicals cursats a altres centres es presenten els certificats acreditatius.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.https://acumbamail.com/newform/web/rpjABztZyLRh4EaPKdaaryUKvPRLHFmI6C7IiOvCu7Q5nXaHPJRBAmn/11704/Re