Sol.licitud d'accés / Matriculació


El període per demanar sol·licitud per entrar a l'EMMB ha quedat tancat.Sol.licitud d'accés al Curs 2019/20

Hauran de formalitzar el tràmit de la sol.licitud:
  • Tots els alumnes que vulguin matricular-se per primera vegada el curs vinent a l'EMMB.
  • Els alumnes actuals que vulguin cursar assignatures noves.
Per ordenar les sol.licituds si hi ha més sol.licituds que places disponibles, s'apliquen els següents criteris de prioritat, ordenació i procés d'assignació de places:
  • Estar empadronat a la ciutat de Badalona.
  • Tenir germans a l'EMMB o al Conservatori de Badalona.
Per resoldre les situacions d'empat s'ordenaran les sol.licituds segons l'alfabet català i es numeraran començant per l'1. Mitjançant sorteig es determinarà un nombre a partir del qual es reordenaran les sol.licituds i es publicarà el llistat definitiu d'admesos i admeses.

Un cop enviat el formulari rebreu un avís per concertar el dia i hora de l'entrevista amb el professor de l'especialitat corresponent, en la que s'adjudicarà el nivell i el curs adeqüat a cada alumne i es concertarà l'horari de les classes.

Després, si el sol.licitant està interessat en continuar el procés de matrículació haurà de venir a la secretaria de l'EMMB.

La sol.licitud d'accés té validesa durant un curs lectiu.Matriculació

Cal portar la següent documentació:
  • Dades bancàries (fotocòpia de la llibreta o compte corrent) per a la domiciliació dels pagaments. 
  • NIF del titular del compte bancari.
  • Els alumnes que formen part d’una família nombrosa o alumnes amb grau de minusvalidesa mínim del 33% tenen la bonificació econòmica corresponent, prèvia presentació de la documentació acreditativa. 
  • Per a la convalidació d’estudis musicals cursats a altres centres es presenten els certificats acreditatius.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.https://acumbamail.com/newform/web/rpjABztZyLRh4EaPKdaaryUKvPRLHFmI6C7IiOvCu7Q5nXaHPJRBAmn/11704/Re