Sol.licitud d'accés

LES NOVES SOL.LICITUDS ES PODRAN FER A LA SECRETARIA DE L'EMMB A PARTIR DEL 13 DE SETEMBRE

Les persones interessades en cursar estudis a l'EMMB cal que omplin la sol.licitud d'accés online.


  • Si no es troba alguna assignatura en el llistat de la sol.licitud online és perquè en aquest moment no queden places disponibles.
  • Per més informació podeu trucar a secretaria.

Les sol.licituds per el curs 2018/19 es faran en les dates que marca el Departament d'Ensenyament de la Generalitat: del 13 al 24 d'abril

Hauran de formalitzar el tràmit de la sol.licitud:
  • Tots els alumnes que vulguin matricular-se per primera vegada el curs vinent a l'EMMB.
  • Els alumnes actuals que vulguin cursar assignatures noves.
Per ordenar les sol.licituds si hi ha més sol.licituds que places disponibles, s'apliquen els següents criteris de prioritat, ordenació i procés d'assignació de places:
  • Tindran prioritat les sol.licituds d'alumnes empadronats a la ciutat de Badalona i les dels alumnes amb germans al centre o al Conservatori de Badalona.
  • Per resoldre les situacions d'empat s'ordenaran les sol.licituds segons l'alfabet català i es numeraran començant per l'1. Mitjançant sorteig es determinarà un nombre a partir del qual es reordenaran les sol.licituds i es publicarà el llistat definitiu d'admesos i admeses.


Sol.licitud Online (Del 13 al 24 d'abril)Un cop enviat el formulari rebreu un avís per concertar el dia i hora de l'entrevista amb el professor de l'especialitat corresponent, en la que s'adjudicarà el nivell i el curs adeqüat a cada alumne i es concertarà l'horari de les classes.

En el cas d'algunes assignatures les entrevistes es realitzen a mesura que es van rebent les sol.licituds. En altres casos es duen a terme en determinats moments al llarg del curs. Consulteu la pàgina web de cada assignatura per a més informació.

Després, si el sol.licitant està interessat en continuar el procés de matrícula, haurà d'omplir presencialment a la secretaria del centre el full de matriculació corresponent en els terminis indicats.