Matriculacions i Sol.licituds d'accés


Les noves sol.licituds es poden fer a la secretaria de l'EMMB


Durant el curs les noves matriculacions seran ateses del 23 al 27 de cada mes.El full de matriculació s'omple a la secretaria i cal portar la següent documentació:


  • Dades bancàries (fotocòpia de la llibreta o compte corrent) per a la domiciliació dels pagaments. 
  • NIF del titular del compte bancari.
  • Els alumnes que formen part d’una família nombrosa o alumnes amb grau de minusvalidesa mínim del 33% tenen la bonificació econòmica corresponent, prèvia presentació de la documentació acreditativa. 
  • Per a la convalidació d’estudis musicals cursats a altres centres es presenten els certificats acreditatius.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.