Matriculacions
En aquests moments la sol.licitud d'accés es troba fora de plaç.Un cop començat el curs es tornaran a obrir les sol.licituds de les assignatures que tinguin places disponibles.Durant el curs les noves matriculacions seran
ateses del 23 al 27 de cada mes.Les matriculacions pendents es podran formalitzar durant els dies

5 -6 -7 -12 -13 -14 de setembre.

De 17:00 a 20:00

Abans de fer la matriculació cal haver omplert la sol.licitud d'accés i haver tingut una entrevista amb el cap de departament de l'assignatura sol.licitada.


El full de matriculació s'omple a la secretaria i cal portar la següent documentació:

  • Dades bancàries (fotocòpia de la llibreta o compte corrent) per a la domiciliació dels pagaments.

  • NIF del titular del compte bancari.

  • Els alumnes que formen part d’una família nombrosa o alumnes amb grau de minusvalidesa mínim del 33% tenen la bonificació econòmica corresponent, prèvia presentació de la documentació acreditativa. 

  • Per a la convalidació d’estudis musicals cursats a altres centres es presenten els certificats acreditatius.

  • Fotocòpia de la targeta sanitària.