Preparatori Grau Superior PGS

Aquest bloc d'estudis está pensat per els alumnes que volen aprofitar al màxim el seu temps a l'EMMB ja sigui per aprofondir en els seus estudis o per preparar les proves d'accés als estudis de grau superior.

Cal tenir aprovat el Llenguatge Musical i els nivells previs de cadascuna de les assignatures.


PGS

 Instrument 60 min.

 Segon Instrument 45 min.

 
Tècniques improvisació 2

 Combo PGS 1 o 2

 
Harmonia 2
 
Arranjaments

 
Optativa

 120 €