Tarifes


El preu anotat és el corresponent al rebut mensual. Durant el curs es giren 9 rebuts.

  • Les assignatures col.lectives A:
  • Combo/Conjunt
  • Tècniques d'Improvisació
  • Harmonia

Llenguatge Musical
  • Assignatura d'assistència obligatòria (Excepte en el Bloc I) en cas de no tenir superat el nivell que l'escola demana.
  • S'afegeix en el règim d'estudis sense cost afegit.

Bloc I

 IA 1 Col.lectiva A Llenguatge Musical / Optativa 50 €
 IB Instrument 45 min. Llenguatge Musical / Optativa
 100 €
 IC Instrument 60 min. Llenguatge Musical / Optativa 120 €


Bloc 2

 IIA   2 Col.lectives A Optativa Llenguatge Musical
 80 €
 IIB Instrument 45 min. 1 Col.lectiva A Optativa Llenguatge Musical 120 €
 IIC Instrument 60 min. 1  Col.lectiva A Optativa Llenguatge Musical140 €

Bloc 3

 IIIA
 3 Col.lectives A Optativa Llenguatge Musical
 100 €
 IIIB Instrument 45 min. 2 Col.lectives A Optativa Llenguatge Musical 140 €
 IIIC Instrument 60 min. 2 Col.lectives A Optativa Llenguatge Musical 160 €

Bloc 4

 IV Instrument 60 min. 3 Col.lectives A Optativa Llenguatge Musical
 170 €


 BLOC Preparatori al Grau Superior Demaneu informació a la secretaria.

Preliminar 6-7 anys

 PAPreliminar

 25 €
 PBPreliminar
 Instrument individual 30 min. 65 €

Assignatures complementàries als blocs d'estudis

 Instrument 45 min. 60 €
 Instrument 60 min. 80 €
 Col.lectiva 20 €
 Optativa 10 €


Assignatures independents

 Optativa
 30 €
 Llenguatge Musical
 30 €
 Big Band 10 €
 Coral 10 €

Taxes de matriculació per curs acadèmic

 Preliminar (sense instrument)
 40 €
 Big Band 40 €
 Coral 40 €
 Assgnatura independent 95 €
 Llenguatge Musical
 40 €
 Resta de matriculacions130 €