Oferta educativa‎ > ‎

Baix Elèctric


Presentació


El baix neix a mitjans del segle XX i aviat es manifesta com un instrument amb personalitat pròpia al millorar-se les tècniques d’amplificació i al popularitzar-se la seva utilització. Les prestacions sonores i expressives del baix son molts àmplies, cosa que fa que sigui possible incloure’l en les formacions de tots els estils de la música moderna.

L’ensenyament de l’instrument en el centre s’estructura en deu cursos anuals distribuïts en tres nivells: ‘elemental’ (quatre cursos), ‘professional’ (quatre cursos) i ‘preparatori al grau superior’ (dos cursos), i està dirigit a tot tipus d’alumnat amb inquietuds musicals, tan amb perspectives professionals com amateurs. L’aprenentatge pot iniciar-se en qualsevol del cursos establerts, d’acord amb el nivell de l’alumne i prèvia entrevista amb el professor.

La participació en formacions musicals dirigides per un professor/a resulta imprescindible per a oferir una educació completa, a fi i efecte que l’alumne/a experimenti com la seva execució queda complementada amb la dels altres instruments i, especialment, per a exercitar totes les qüestions referents a ritmes, tempo, pulsació, estructures i dinàmiques.


La funció musical del Baix, del Contrabaix, de la Bateria i de la Percussió és, essencialment, d’acompanyament. Un aprenentatge complert d’aquests instruments requereix la interacció amb altres instruments de caràcter solista i harmònic. Per aquest motiu i com a complement necessari en la formació dels estudiants matriculats en aquestes especialitats, el centre estableix la gratuïtat de les assignatures “Col·lectives Instrumentals” següents: Conjunt Professional, Combo i Improvisació Professional.Resum del programa dividit per nivells i cursos

ELEMENTAL 1

Baix  1
 • Teoria elemental
 • Característiques organològiques del baix
 • Tècnica de la mà dreta
 • Tècnica de la mà esquerra
 • Mecanismes de dos dígits
 • La primera corda a la primera posició
 • La primera i la segona corda a la primera posició
 • La primera, segona i tercera corda a la primera posició
 • Les quatre cordes a la primera posició
 • Escales de C major, de A menor i pentatòniques
 • Discografia

ELEMENTAL 2

Baix  2
 • Mecanismes de tres dígits
 • Notes naturals a la segona posició
 • Les alteracions i els intervals
 • L’escala cromàtica
 • Les escales majors de C, G i F
 • Les escales pentatòniques majors
 • La línia de baix amb fonamentals
 • Patrons rítmics amb fonamentals
 • Variacions rítmiques
 • Estils musicals 1 – El blues i el swing
 • Estils musicals 2 – Inicis del jazz, del rock i del pop.
 • Discografia

ELEMENTAL 3


Baix  3
 • Les posicions del baix
 • Les escales majors i menors i les corresponents armadures
 • Les escales pentatòniques majors i menors
 • L’escala de blues
 • La línia de baix amb fonamentals i quintes
 • La quinta justa, augmentada i disminuïda
 • Moviments de fonamentals
 • Patrons rítmics amb fonamentals i quintes
 • Estils musicals 1 – La balada i el two-beat
 • Estils musicals 2 – Inicis de la música cubana
 • Estils musicals 3 – La bossanova
 • Discografia

ELEMENTAL 4

Baix  4
 • Les armadures i les posicions
 • Els canvis de posició
 • Les escales majors i menors en les cinc primeres posicions
 • Lectura en les cinc primeres posicions
 • Combinació de corxeres i semicorxeres
 • Patrons
 • La tercera major i la tercera menor
 • Els acords tríade major i tríade menor
 • La línia de baix amb fonamentals, terceres i quintes
 • Estils musicals 1 – Rock i R&B a compàs compost
 • Estils musicals 2 – Inicis de la música cubana (continuació)
 • Discografia

PROFESSIONAL 1


Baix  5
 • Tècnica (resum)
 • Els primers quatre harmònics
 • Conceptes rítmics. El swing
 • Articulacions i dinàmiques
 • Les posicions en el baix i els canvis de posició
 • Construcció de l’escala major i menor
 • Les escales majors i menors i les armadures
 • Les escales pentatòniques majors i menors
 • Els acords i els arpegis. Els acords xifrats
 • La línia de baix fonamentals, terceres i quintes. Patrons rítmics
 • Estils musicals: danzón, son, bossanova, rhythm & blues
 • Discografia

PROFESSIONAL 2


Baix  6
 • Mecanismes de quatre dígits
 • Combinació de corxera amb punt i semicorxera
 • Els elements del ritme
 • Escales majors i menors abastant la màxima tessitura de cada digitat
 • Expressions
 • Tríades majors i menors fins la cinquena posició
 • Digitats de les escales de blues 
 • Arpegis quatríades. Inversions
 • Estils musicals 1: son montuno, bolero, ritmes derivats del danzón
 • Estils musicals 2: country, soul, rock dels anys 60, pop i rock
 • Els orígens del jazz: two beat feel, Nova York, els principis del swing, el walking (1)
 • Discografia

PROFESSIONAL 3

Baix  7
 • Relació entre les escales majors i les mixolídies
 • L’escala dòrica i l’arpegi menor sèptima fins la VIII posició
 • Relació entre les escales majors, mixolídies, eòliques i dòriques
 • Digitats complerts d’escales i arpegis
 • Progressió VI – II – V – I en diferents tonalitats i en diferents posicions
 • Conducció melòdica (1) 
 • Patrons digitals sobre IIm7 – V7 – I
 • Estils musicals 1: blues, walking (2) 
 • Walking amb arpegis quatríades. Inversions
 • Estils musicals 1: Rhythm & Changes, estructura A – A – B – A. Tonalitats de F i Bb
 • Estils musicals 3: Son, salsa, cha-cha-chà, mambo, rumba
 • Discografia

PROFESSIONAL 4

Baix  8
 • L’escala lòcria i l’arpegi semidisminuït
 • Les escales lídia i frígia. Digitats
 • Tensions disponibles i armadures
 • Patrons digitals sobre IIm7(b5) – V7(b9) – Im
 • Conducció melòdica (2)
 • Recursos melòdics: notes d’aproximació i cromatismes 
 • Ampliació de recursos melòdics i rítmics: two beat feel, half time feel, leading notes, microtiming , etc.
 • Tetracords i nota pedal
 • Estils musicals 1: blues, swing, R&Ch
 • Estils musicals 2: jazz-rock, latin-jazz, straight-eighth bass lines, modal jazz
 • Estils musicals 3: bossa nova, samba
 • Discografia

SUPERIOR 1

Baix  9
 • Frases amb el arpegis IIm7 – V7. Inversions
 • Escala Menor Melòdica. Graus
 • Escala lídia b7,  mixolídia b13 i alterada
 • Escala Menor Harmònica. Graus
 • Escala Frígia Espanyola i l’arpegi de dominant
 • Enllaç dels digitats
 • Arpegis amb tensions
 • Rutines i frases
 • Construcció de frases i modificació del motiu melòdic
 • Walking (3): ampliació de recursos melòdics i rítmics drops , line cliche, straight, half / double / real time
 • Estils musicals 1: Bebop, hard bop, afro cuban, salsa, songo
 • Discografia

SUPERIOR 2

Baix  10
 • L’arpegi disminuït 
 • Escales i aplicacions
 • Substituts de dominant b9. Inversions
 • Escala simètrica disminuïda
 • Progressions, rutines i patrons
 • Resolucions. Frases
 • Continuïtat melòdica i centres tonals
 • Digitacions complertes i canvis de posició
 • Súper estructures de pentatòniques 
 • Escales pentatòniques alterades. Súper estructures 
 • Preparació accés al grau superior
 • Discografia

Professors


Lluís Olària
- Cap del departament  - Contacte emmb.baix@gmail.com

Josep Buch

Antoni Sánchez

 • Periodicitat de les classes: setmanal.
 • Durada de les classes: 45 min. en el nivell elemental i 60 min. en els altres nivells.
 • Classes individuals.
 • Titulacions i altres informacions.


HORARIS

Lluís OlàriaDimarts matí, dimecres tarda i dijous tarda.

Toni Sánchez: Dilluns tarda i dijous tarda.

Josep Buch: Dimecres tarda.