Oferta educativa‎ > ‎

Big Band de l'EMMB


Presentació

En les primeres dècades dels cent anys i esquaix d’història del jazz, la big band s’estableix com la formació ‘reina’ d’aquesta música. Es el vehicle d’expressió del jazz orquestral i podríem dir que la big band es al jazz el que l’orquestra simfònica es a la música clàssica: el context on es poden desenvolupar al màxim les complexitats tímbriques, harmòniques i rítmiques amb les que somnien molts compositors.

La big band es també, al igual que l’orquestra simfònica en el seu àmbit, un vehicle de transmissió de la tradició interpretativa del jazz, un espai a on els músics menys experimentats poden tenir l’oportunitat de tocar al costat dels músics amb més experiencia i anar aprenent els secrets de la interpretació que no es poden trobar a cap mètode musical. Una gran majoria dels grans solistes de la història del jazz han passat alguns anys, durant la seva etapa de formació, tocant amb diferents big bands, de tal manera que podríem parlar de la big band com de una veritable universitat del jazz.

A l’EMMB ja fa temps que varem creure en les virtuts de la big band com a eina de formació musical i, des de l’any 1995, venim oferint als nostres alumnes la possibilitat de formar part d’una big band estable al llarg dels últims cursos del nostre programa pedagògic.Objectius pedagògics

 • Desenvolupar l’habilitat per a la interpretació musical col·lectiva, amb uns criteris comuns i compartits.
 • Desenvolupar la destresa en la lectura de partitures, respectant les indicacions que fan els compositors a través de la notació musical
 • Adquirir un sentit de la responsabilitat en l’estudi  acurat de la partitura individual com a requisit imprescindible per a aconseguir  un bon resultat en la interpretació col·lectiva.
 • Inculcar els valors del respecte i l’atenció a les indicacions del professor/director i al que està passant a cada moment, per a aconseguir el màxim aprofitament del temps d’assaig.
 • Adquirir un coneixement precís de les particularitats de la interpretació dels diferents estils musicals que es treballen amb la big band.
 • Prendre consciència de la importància del factor humà i la convivència dins del grup per afavorir la comunicació en la interpretació musical.
 • Desenvolupar la capacitat de ser conscient de tot el que està passant a nivell musical durant la interpretació i no tan sols estar pendent del propi paper i d’escoltar-se un mateix.


Conceptes musicals que treballem

 • La secció rítmica com un bloc compacte a dins de la big band. Es imprescindible per a poder neutralitzar les enormes inèrcies rítmiques que provoca un secció de vent tan nombrosa com la de la big band.
 • La ‘jerarquia’ dintre de cada una de les seccions dels instruments de vent: saxos, trompetes i trombons. El paper del líder de secció.
 • L’equilibri dinàmic a dins de cada secció i entre les diferents seccions.
 • L’afinació. Afinació
 • La interpretació correcte de les articulacions pròpies de cada estil.
 • La importància d’un criteri comú en el fraseig com a element de coherència en la interpretació.
 • La comprensió global de l’arranjament. L’estructura.
 • La corba dinàmica de la composició. El contrast dinàmic com a element enriquidor de la interpretació.
 • La construcció dels solos.
 • La interacció entre els solistes i la secció rítmica.
 • La relació amb la pulsació: tocar per davant, estrictament a sobre o lleugerament per darrera (’delayed’)Repertori

Treballem arranjaments de diferents èpoques i estils. Des dels clàssics de Duke Ellington i Count Basie, passant  pels compositors i arranjadors dels anys 60 com Sy Oliver, Oliver Nelson, Thad Jones i Don Sebesky, fins a compositors contemporanis com Bob Mintzer, Michael Abene, Maria Schneider i Mark Taylor. Sense oblidar el jazz llatí de Chico O’Farrill, Tito Puente i Michael Philip Mossman.

Instrumentació


La big band està formada per 18 músics: 

 • 5 saxos: 2 altos, 2 tenors, 1 baríton
 • 4 trompetes
 • 4 trombons
 • piano
 • guitarra
 • contrabaix
 • bateria
 • percussió
Requeriments

L’assignatura està pensada, en principi, per a alumnes del cicle Superior (S1 i S2). Es requereix un nivell d’instrument mitjà/alt.

En funció de les vacants disponibles, l’accés a la big band es pot flexibilitzar podent-ne acollir alumnes d’un nivell inferior. En qualsevol cas hi haurà una entrevista prèvia amb el professor.Periodicitat de les classes

Una classe a la setmana d’una durada de 120 min.

Eventualment, si s’ha de preparar un concert o una audició, es programen assaigs addicionals en funció de la disponibilitat dels músics.


Director: Carlos Vecino


Contacte saxo.emmbadalona@gmail.com


HORARI Curs 2018-19

Dijous 19.30 - 21.30h .