Oferta educativa‎ > ‎

Cant


Presentació
 
El programa de l’assignatura ens proposa conèixer el que és la veu i com en podem obtenir un millor rendiment utilitzant una sèrie de recursos que es deriven de la veu cantada.


Professor: Esteve Genis - Cap del departament • Periodicitat de les classes: setmanal
 • Classes individuals de 45 min.
HORARIS

Aula B1.3
Dimarts, dimecres i dijous; tarda
Divendres matí

Alumnes de 12 a 15 anys

 • Classes col.lectives "Ensemble de cant"
 • 60 min a la setmana.
 • Professor: Mercè Trujillo

HORARIS

Mercè Trujillo
Dilluns Ensemble 1 de 18:30 a 19:30 Aula B22
Dilluns Ensemble 2 de 19:30 a 20:30 Aula B22
PROGRAMA ACADÈMIC

Nivell Elemental (E)
Quatre cursos: E1, E2, E3 i E4

Tècnica vocal. 

 • Sonoritat de la veu.
 • La veu com a instrument.
 • Anatomia.
 • Ressonàncies.
 • Postura corporal.
 • Respiració.
 • Gimnàstica respiratòria.
 • Manteniment i posta a punt.

Vocal trainning. 

 • Pautes per a la vocalització.
 • Vocalització. Escales i arpegis.

Llenguatge musical.

 • Entonació i afinació.
 • Lectura.
 • Comprensió bàsica d’una partitura.

Repertori

 • Assimilació de les tècniques explicades
 • Preparació d’audicions.
 • Blues, Jazz, Latin, Rock, Funk ...,

Nivell Professional (P)
Quatre cursos: P1, P2, P3 i P4 

Interpretació i estil.

 • Introducció diferents estils.
 • Timbres de la veu.
 • Efectes, notes d’embelliment i adornament.
 • Reguladors i dinàmiques.

Tècnica vocal. 

 • Assimilació i fixació de les tècniques bàsiques de vocalització i Respiració.
 • Aplicació pràctica.

Vocal trainning.

 • Vocalització. Escales i arpegis.

Llenguatge musical. 

 • Transport de tonalitats.

Ear trainning.

 • Afinació i educació de l’oïda.
 • Lectura a primera vista.

Repertori.

 • Temes standard amb dificultat tècnica i interpretativa.
 • Cicles sobre els diferents estils.
 • Introducció a la improvisació.
 • Preparació d’audicions.

Nivell Superior (S)
Dos cursos: S1 i S2

Improvisació.

 • La improvisació en el jazz.
 • Especificitats de la improvisació vocal..
 • Recursos bàsics.
 • Estructures harmòniques.
 • Transcripció i composició de solos.
 • Anàlisis harmònic.

Tècnica vocal.

 • Consolidació i desenvolupament de tècniques apreses.

Vocal trainning.

 • Vocalització. Escales i arpegis.
 • El llenguatge. L’Scat.
 • Vocal bass i vocal drum.

Llenguatge musical.

 • Lectura en altres tonalitats i amb alteracions.
 • Patrons rítmics.
 • Ear trainning.

Repertori.

 • Introducció al be bop.
 • Cicles dedicats a diferents estils de major interès per l’alumne.
 • Aplicació del bebop a ritmes contemporanis; funk, samba, hip hop ...
 • Preparació d’audicions.