Oferta educativa‎ > ‎

Col.lectives (A)


Col·lectives (A)


Col.lectiva teòrica


Col.lectives instrumentalsImprovisació Professional (Tècniques d'improvisació)
   • Classes col.lectives.
  • El seu currículum està contemplat en els estudis de grau professional dels conservatoris.
  • Els cursos són de durada anual i el programa està preparat per una continuació al llarg de més d'un curs lectiu.
  • Per accedir caldrà parlar amb el professor i/o complir els requisits que es demanin en cada cas.La funció musical del Baix, del Contrabaix, de la Bateria i de la Percussió és, essencialment, d’acompanyament. Un aprenentatge complert d’aquests instruments requereix la interacció amb altres instruments de caràcter solista i harmònic. Per aquest motiu i com a complement necessari en la formació dels estudiants matriculats en aquestes especialitats, el centre estableix la gratuïtat de les assignatures “Col·lectives Instrumentals” següents: Conjunt Professional, Combo i Improvisació Professional.