Oferta educativa‎ > ‎

Combo

PRESENTACIÓ

Tocar en grup forma part substancial de la formació com a músic.

En aquesta assignatura es treballa amb formacions reduïdes i cada instrument té un rol específic.

Els Combos de l’EMMB estan formats per grups d’entre 4 i 7 alumnes.

La instrumentació estàndard és: baix, bateria, piano i/o guitarra, 1 o 2 instruments de vent i/o 1 cantant i/o 1 percussionista.

Es fomenta la interacció entre els alumnes a partir de la improvisació com a element fonamental de comunicació musical.

El repertori està format, bàsicament, per estàndards de jazz però també es treballen estils com bossanova, latin jazz, fusió, etc.

En aquest tipus de música no només és important la capacitat d’improvisar solos, sinó també la de crear els acompanyaments adients, les dinàmiques, l’estructura, les harmonies, els ritmes, les intencions, etc.

L’alumne, guiat pel professor, aprèn a comunicar-se dosificant els seus recursos i utilitzant-los en funció de les relacions que s’estableixin entre els integrants del grup.

En aquesta assignatura es treballen progressivament aquests aspectes en els quatre cursos que corresponen al tercer i quart curs del nivell professional (P3 i P4) i al primer i segon curs del nivell preparatori al grau superior (PGS1 i PSG2) dels ensenyaments musicals del centre.

Aquests cursos estan dirigits als alumnes que ja tenen un nivell mitjà d’improvisació amb l’instrument i que estan iniciats en la harmonia moderna. Tots els cursos de Combo tenen una durada anual.La funció musical del Baix, del Contrabaix, de la Bateria i de la Percussió és, essencialment, d’acompanyament. Un aprenentatge complert d’aquests instruments requereix la interacció amb altres instruments de caràcter solista i harmònic. Per aquest motiu i com a complement necessari en la formació dels estudiants matriculats en aquestes especialitats, el centre estableix la gratuïtat de les assignatures “Col·lectives Instrumentals” següents: Conjunt Professional, Combo i Improvisació Professional.TEMPORALITZACIÓ

Nivell Professional (P)


Dos cursos de durada anual

P3

P4

Nivell Superior (S)


Dos cursos de durada anual

PGS1

PGS2RESUM DEL PROGRAMA DIVIDIT PER NIVELLS I CURSOS

 

Conceptes generals a tots els cursos

 • Desenvolupament d’una comunicació musical fluïda.
 • Potenciació de l’oïda com a eina fonamental de la comunicació musical.
 • Interpretació basada en la improvisació.
 • Comunicació entre els integrants del grup (interacció).
 • La pulsació conjunta
 • Aplicació de diferents tècniques d’acompanyament.
 • Temes estàndards de jazz adequats al nivell del curs.
 • Patrons característics segons l’estil i l’època.
 • Adaptació de l’acompanyament en els solos.
 • Anàlisi complerta del repertori a treballar.
 • Audicions col·lectives comentades.
 • Frases i recursos.
 • Transcripcions de solos.
 • Enregistraments.
 • Amplificació i equalització.

 

Combo P3

(Tercer curs del nivell professional) 


Requeriments mínims: Instrument P2

 • Treball de la sonoritat del propi instrument en relació amb els altres.
 • Estructura de blues.
 • Dinàmiques i articulacions conjuntes.
 • Subdivisió rítmica.
 • Improvisació de solos: amb escales pentatòniques i de blues.
 • Improvisació amb la melodia (variacions).
 • Improvisació de solos: amb notes de la tonalitat.
 • Tonalitats majors i menors.
 • Introducció al IIm7 – V7 – I.
 • Introducció al IIm7(b5) – V7(b9) – Im.

Combo P4

(Quart curs del nivell professional)


Requeriments mínims: Instrument P3 i Tècniques d’Improvisació 1

 • Interiorització d’espais rítmics.
 • Estructures habituals.
 • Coneixement de les característiques bàsiques de cada instrument.
 • El motiu. Repetició i desenvolupament.
 • IIm7 – V7 – I.
 • IIm7(b5) – V7(b9) – Im.
 • Modes grecs.
 • Improvisació de solos: amb notes dels acords i de les escales.
 • Escales dels dominants secundaris i relatius.
 • “Quatres”.

 

Combo S1

(Primer curs del nivell superior)


Requeriments mínims: Instrument P4

 • Pregunta/resposta.
 • Modulacions.
 • Escales dels dominants per extensió.
 • Intenció rítmica.
 • Línia de baix i comping.
 • Estructures especials.
 • Menor compost.
 • Tipus de swing.
 • Fluctuacions desitjades del tempo.

 

Combo S2

(Segon curs del nivell superior)


Requeriments mínims: Instrument PGS1 i Tècniques d’Improvisació 2

 • Interiorització de les rodes harmòniques.
 • Fluctuacions desitjades del ritme.
 • Substitucions harmòniques.
 • Superestructures i poliacords.
 • Escales simètriques.
 • Diferents claves.
 • Memorització d’estructures, harmonies i melodies.
 • La producció musical.
 • La direcció musical.


Professorat de Combo - Conjunt i Optatives properes al departament.

Josep Buch - Cap del departament - Contacte emmb.comboconjunt@gmail.com 
Àgata Palència
Albert Sabater
Giulia Valle
Jaime Basulto
Joan Aymerich

Josep Traver
Marina Vallet
Martí Serra
Miguel Ángel Esteve
Pablo Selnik
 • Periodicitat de les classes: setmanal
 • Durada de les classes: 120 min
 • Classes col·lectives

Horaris curs 2019-20

 COMBO   PROFESSOR HORARI
 Combo professional 3Joan AymerichDilluns de 17:30 a 19:30 
 Combo superior Àgata Palència Dijous de 17:30 a 19:30