Oferta educativa‎ > ‎

Composició

PRESENTACIÓ

Curs de composició dirigit a tots els alumnes amb el qual pretenc ajudar a que tots els participants trobin la seva veu a l'hora d'escriure música.

El curs inclou des de fer treballs a classe seguint uns paràmetres determinats (desenvolupament motívic, rítmic, re-harmonitzar temes, treballar a nivell contrapuntístic...) fins a discutir qüestions estètiques, formals i conceptuals passant per l'anàlisi d'extractes d'obres d'autors destacats tant en la música clàssica i contemporánea com en el jazz i el rock.

Una proposta fonamental és que els alumnes toquin els seus treballs a classe acompanyats d'altres alumnes també presents al curs, i que ells mateixos es donin idees i aprenguin a dirigir el seu ensemble.

Es tracta d'ampliar el nostre bagatge de recursos compositíus en un treball d'equip, una mena de "work in progress".

De moment el curs està obert a tots els nivells. Més endavant organitzarem diferents grups de nivells semblants de manera que tothom pugui estar còmode.

Espero que us animéu amb aquest curs, que preten potenciar al màxim la vostra creativitat, ajudar-vos a descobrir tot el que teníu a dir com a músics i donar-vos les eines necessàries per expresar-ho.

-GiuliaUnes idees més detallades del contingut del curs

Com treure-li el máxim profit a una cel-lula rítmica, armónica, melódica.

SOBRE PROGRESSIONS HARMONIQUES, tonals i modals:
 • Treball sobre progressions d'acords majors.
 • Treball sobre progressions d'acords menors.
 • Treball sobre progressions tonals
 • Harmonització d'una melodía,  re-harmonització de standards amb certes normes que ens obliguin a "justificar" els acords que han de seguir un patró determinat.
SOBRE EMBRIÓ MELÒDIC
 • A partir d'un embrió melódic, construïm una melodia de X compassos i desenvolupem aquest motíu de forma coherent, respectant el motíu exponencial.
VARIACIONS sobre un tema determinat
 • Variacions rítmiques sobre el motíu en questió.
 • Partim d'un motíu melòdic de 12 compassos i escribim una segona véu com a contrapunt seguint les normes básiques del Canon a dos veus.
 • Escrivim el mateix motíu a efecte "mirall" (invertit nota per nota).

DESENVOLUPAMENR DE VARIOS ELEMENTS com a "eix" central del tema
 • Una línea de baix sera l'eix del tema en questió.
 • Un patró ritmic será l'eix del tema en questió.
 • Contrast melodic per trobar una curva melódica equilibrada, ascendent i descendent.
LA FORMA
 • Treball sobre formes "tancades"
 • Treball amb llibertat "formal": through composing.
 • Treball per trobar el nexe d'unió de dos temes o extractes de temes absolutament diferents per aconsseguir la forma coherent, jugant amb tots els elements a nostra disposició.
Classes setmanals col.lectives.

Professora 

HORARIS
Dimecres matí