Oferta educativa‎ > ‎

Contrabaix de Jazz

PRESENTACIÓ

El Contrabaix en Jazz i música moderna, és un instrument que durant el segle XX ha viscut una espectacular evolució, en la que llibertat d’expressió , tècnica i coneixements harmònics i melódics, s’entrellacen amb la tradició , el Groove i les moltes possibilitats rítmiques que avui dia s’exploren. 

Cal esmentar instrumentistes com Jimmy Blanton, Ray Brown, Charles Mingus, Wilbur Ware, Ron Carter, Scott La Faro, Eddie Gomez, Marc Johnson… per traçar la història d’aquest instrument i de la seva funció dins l’apassionant evolució del Jazz.

Avui dia, el contrabaix no només forma part dels àmbits musicals clàssic i Jazzístic: es fa servir en bandes de Rock, Funk, Drum&Bass, Rockabilly, Flamenc, Brasileny i, per soposat, en tota mena de fussions i mestissatges musicals.


Es presenta un programa d’estudis metòdic i directe, que pugui abordar tots els diferents aspectes fonamentals: tècnica, harmonia, melodia i ritme, de manera que l’aprenentatge sigui el més agraït i constructíu possible.


 • Les classes estan orientades a adults i aborden esferes molt més conceptuals en un context de música "post-jazz" que no pas tècniques.
 • Les classes no sempre son ortodoxes o segueixen una línia escolàstica tradicional.
 • L’escola no disposa de contrabaixos 2/4 o 3/4.


La funció musical del Baix, del Contrabaix, de la Bateria i de la Percussió és, essencialment, d’acompanyament. Un aprenentatge complert d’aquests instruments requereix la interacció amb altres instruments de caràcter solista i harmònic. Per aquest motiu i com a complement necessari en la formació dels estudiants matriculats en aquestes especialitats, el centre estableix la gratuïtat de les assignatures “Col·lectives Instrumentals” següents: Conjunt Professional, Combo i Improvisació Professional.

                                                                                                                     

MA DRETA I MA ESQUERRA

El Contrabaix és un instrument percussió-melódic. Gran part de l’habilitat en la interpretació amb aquest instrument, es deu a la capacitat de treure-l’hi un so profund, alhora que l’agilitat que permeti tocar patrons rítmics consistents. 

En aquest sentit, la mà dreta juga un paper fonamental: 
 • Es treballarán cordes a l’aire amb metrónom, des de rodones fins a corxeres, concentrant-nos en el pes de braç i la profunditat del so, així com l’atac de cada corda. 
 • Sempre sobre cordes a l’aire treballarem subdivisions rítmiques de la mà dreta amb alternança de dits i, sense perdre mai de vista l’importància de la relaxació física i el pes del brac dret. 

Mà Esquerra

El domini de la mà esquerra sobre el mànec de l’instrument és una tasca important. És fonamental desenvolupar una base sòlida, tant per l’afinació com per la velocitat i agilitat, a més de profunds coneixements harmònics que ens permetin crear línies des de senzilles a més harmònicament sofísticades, al igual que solos creatíus. 

 • Es treballaran Escales Majors i Menors melòdiques en mitja i primera posició, sobre cada una de les 12 tonatitats. 
 • A cada tonalitat treballada, s’afegiran petits estudis de contrabaixistes contemporanis que, dins de l’ámbit clássic, han sigut grans pedagogs (F.Petracchi,F. Rabbath,L. Streichter). 

ARPEGIS I CONSTRUCCIÓ DE LÍNIES

 • Arpegis tríade i quatríade & inversions, sobre acords majors, menors i de dominant. 
Aquest treball, és la base que posteriorment ens permet la construcció de línies de baix. 

Un cop realitzada aquesta tasca, començarem a transcriure línies de baix de grans instrumentistes destacables, entre altres coses, per la seva solidesa com a acompanyants: com ara Ray Brown, Ron Carter, Oscar Pettiford… alhora que iniciarem a construir línies sobre progressions harmòniques :II- V- Imaj. 
 • Treballarem aquest concepte sobre una sèrie de estàndards (But not for me, I love you, It could happen to you…) 
 • Arpegis tríade i quatríade semi disminuïts. 
 • Treballarem estàndards que incloguin aquesta modalitat harmònica (Alone together, What is this thing called love, If I should lose you …). 
 • Transcriurem línies de diferents baixistes. 

SOLOS

Un cop treballats els II-V-I menors, iniciarem a explorar les diferents possibilitats d’escales incloses dintre dels arpegis semi-disminuïts, dominants b9 i b13 i menors. 

 • Sense mai perdre de vista les escales i arpegis majors, els treballarem per terceres, per quartes etc. Seguint el mètode d’improvisació d’Alvaro Is. 
 • Treballarem improvisació sobre seqüències harmòniques tonals, intentant desenvolupar un llenguatge improvisatíu amb notes de la tríade, quatríade, escales o bé arpegis tensionats (9 i 13 en majors, 11 en menors, i diferents tipus de tensions dins d’un acord de dominant). 
 • Treballarem improvisació sobre seqüències també tonals, però menors. 

BEBOP

Treballarem sobre temes Be-bop: Anthropology, Scrapple From The Apple, Epistrophy... No només treballarem línies de baix, també aprendrem a tocar les melodìes. 


BLUES I RYTHM&CHANGES
 • Treballarem sobre Blues Major i Blues Menor: Au Privave, Visa, Mr.Pc, Footprints. 
 • Treballarem sobre diferents Rhythm & Changes, aplicant diferents substitucions harmòniques. 

ESCALES BE-BOP
 • Treballarem escales Be-bop ascendets i descendents, sobre acords de dominant i majors, Basant-nos en el llibre de Jerry Bergonzi “Melodic Lines”. 

IMPROVISACIO MODAL
 • Treballarem els modes derivats de l’escala major i de l’escala menor melódica. A partir d’aquí, traçarem una sèrie d’exercicis basats en el sistema “Armo-melòdic” d’ornette Coleman i d’Alvaro Is, adaptats a la tècnica del contrabaix. 
 • Transcriurem solos i línies sobre temes modals senzills i més sofisticats, com Mayden Voyage, Impressions, So What, Inner Urge, Dolphin’s Dance, endintzant-nos en el llenguatge Post-Bop i Hard-Bop. 

ESCALES PENTATONIQUES
 • Treballarem escales pentatòniques majors I menors. Escoltarem com grans solistes de la talla de McCoy Tyner o Chick Corea han sabut crear un llenguatje solístic a partir d'aquesta escala. Esbrinarem totes les seves possibilitats, és a dir, com una mateixa escala pot ser inclosa dins nombrosos acords. 
 • Treballarem sobre exercicis senzills però molt efectíus, basant-nos en el llibre de Bergonzi “Pentatonics” i en mètodes de treball de l’esmentada escala i les seves aplicacions segons John Mc Neil, un dels més importants pedagogs dins del terreny de la improvisació.

LINIES DE FUNK
 • Transcriurem patrons de Funk de baix elèctric, a partir de música negra, Motown i Funk: Jackson’s Five, James Brown, Marvin Gaye... Interpretant-los amb el contrabaix. Descobrirem que baixistes actuals com Larry Grenadier , Chris Lightcap, Drew Gress, Avishai Cohen o Omer Avital, per esmentar-ne alguns, han integrat aquest llenguatge en el univers contrabaixistic, obtenint resultats espectaculars.

ProfessoraGiulia Valle

 • Periodicitat de les classes: setmanal
 • Durada de les classes: 45 min. en el nivell elemental i 60 min. en els altres nivells
 • Classes individuals

HORARIS

Giulia Valle Dimecres de 9.30 a 14.45h Aula A4