Oferta educativa‎ > ‎

Flabiol i Tamborino

El flabiol i el tamborino són el duet instrumental per excel·lència de la música tradicional catalana: un sol instrumentista tocant la melodia amb una mà i portant el ritme amb l’altra ha estat essencial per a acompanyar els elements festius i fer ballar des del segle XIII fins al segle XXI, i malgrat tot ha sabut mantenir-se en actiu en gran quantitatde camps ( música popular, cobla, música antiga, clàssica, rock, experimentant amb jazz, latin.. ) sense perdre la seva essència d’instrument de carrer.

El flabiol i tamborino són, tradicionalment propis de la formació de mitja cobla i tres quartans, acompanyat pel sac de gemecs i la tarota. També trobem formacions més àmplies com la cobla de ministrers entre d’altres. En la seva vessant més culta i “modernitzada”, dotat de claus i amb un tamborí molt més reduït tenim el flabiol de la cobla de sardanes.
L’ensenyament de l’instrument en el centre s’estructura en cursos de nombre variable que poden adaptar-se a les necessitats de l’alumnat, tant sigui per la seva evolució personal com pel que necessiti pels àmbits on vulgui tocar, o bé poden seguir una orientació cap al grau professional, 6 anys o, en cas de voler, fer proves de pas de grau, i fins i tot podem preparar l’alumnat per a les proves pràctiques d’accés al grau superior.

L’aprenentatge del flabiol pot començar a qualsevol edat, a partir dels 6 anys fins passada l’edat de jubilació i en qualsevol dels nivells esmentats amb el vistiplau del professor, que avaluarà el o la alumna. Tant l’assignatura d’instrument com la de conjunts instrumentals s’adaptaran a les inquietuds, les capacitats tècniques i les perspectives musicals de l’alumnat ( pràctica amateur, instrument secundari dins un reglatge professional, o instrument principal en la pràctica professional )

1r.

 • Parts de l’instrument
 • Afinació
 • Parts de l’instrument 
 • Integració melodia amb ritme

Tècnica

Respiració:
 • Abdominal

Flabiol:
 • Articulacions (TT)
 • Digitació fa major, do mixolidi.
 • Mecanisme (exercicis adequats al nivell)
Tamborino:
 • Afinació tònica o V grau del mode
 • Baqueta: com agafar-la i manipular-la
 • Ritmes base per acompanyar els compassos 2/4 i ¾

2n.

 • Manteniment dels instruments
 • Afinació
 • Afinació del tamborino
 • Integració melodia amb ritme

Tècnica

Respiració:
 • Abdominal
Flabiol:
 • Articulacions (TT), primeres lligadures
 • Digitació fa major, do mixolidi., do major, re menor natural i harmònica, re dòric
 • Mecanisme (exercicis adequats al nivell)
Tamborino:
 • Afinació tònica o V grau del mode
 • Baqueta: com agafar-la i manipular-la, subdivisió.
 • Ritmes base per acompanyar els compassos 2/4 i 3/4. 6/8 amb subdivisió a negra i corxera

3r.

Tècnica

Respiració:
 • Abdominal
 • Iniciació al vibrat 
Flabiol:
 • Articulacions (TT,TD i TK)
 • Digitació (do major, do mixolidi, la menor, fa major en registre de dues octaves, re menor amb variants, re dòric..)
 • Mecanisme (escales i exercicis adequats al nivell)
Tamborino:
 • Baqueta: com agafar-la i manipular-la. Subvivisió complexa.
 • Ritmes més elaborats per a 2/4, 3/4 i 6/8. Iniciació a compassos 7/8
 • Articulació dels cops.
 • Fraseig, Accents,
 • Dinàmiques i Velocitat

4t.

Flabiol:
 • Variant de l’instrument :flabiol mallorquí
 • Afinació
 • Iniciació a la transposició a la onzena ( flabiol baix i flabiol de cobla )
 • Articulacions (TT,TD i TK), lligadures i ornamentacions complexes
 • Arpegiats en diferents tonalitats
 • Mecanisme (escales i exercicis adequats al nivell)

Respiració:

 • Abdominal, vibrat.
Tamborino:
 • Ritmes més elaborats per a 2/4, 3/4 i 6/8. Compassos i irregulars combinats
 • Articulació dels cops. Cops simples, subdividits i redoble a doset i a treset

Repertori i context

 • Variants de tamborino: bombo, tècnica i repertori específics, ballables.
 • Contextos històrics estudiats d’antics sonadors
 • Conèixer en profunditat la formació tradicional de la mitja cobla i la cobla de flabiols, i el tres quartans.
 • Interpretar ballables i obres llargues de ball i de concert.

Flabiol:
 • Parts de l’instrument.
 • Variant de l’instrument : flabiol mallorquí, baix i de cobla.
 • Afinació
 • Articulacions (TT, TD, TK, TKT, TTK)
 • Digitació. Iniciació a les mixolídies secundàries ( mix b9, mix b9,b13 )
 • Mecanisme (escales, arpegiats i exercicis adequats al nivell)
Tamborino :
 • Variants de tamborino: tamborí de cobla, bombo, tècnica i repertori  específics, ballables.
 • Contextos històrics estudiats d’antics sonadors.
 • Afinació tònica
 • Baqueta: com agafar-la i manipular-la
 • Patrons Ritmes més elaborats per a 2/4, 3/4 6/8 i ritmes trencats 5/8 , 7/8,  11/8
 • Articulació dels cops. 
 • Interpretació
Flabiol i tamborino:
 • Fraseig, accents,
 • Volums i Velocitat
 • Improvisació
 • Polirrítmies complexes i de nivell progressiu de l’alumnat
 • Repertori polifònic complex i obres específiques per a concert de preparació a cap a final de cicle.

Tècnica

Respiració:
 • Abdominal, vibrat.
Flabiol: 
 • Variant de l’instrument : ,flabiol baix, flabiol mallorquí i de cobla.
 • Articulacions (TT, TD, TK, TKT, TTK)
 • Doble i triple picat en el mateix grau, en pedal o en graus conjunts
 • Mecanisme (escales i exercicis adequats al nivell)
 • Escales de tons, alterada, pentatòniques i altres modes
Tamborino :
 • Parts de l’instrument.
 • Variants de tamborino: tamborí de cobla, bombo, tècnica i repertori específics, ballables.
 • Contextos històrics estudiats d’antics sonadors.
 • Tècniques de tamborí associades a l’instrument i el repertori d’altres
 • indrets propers: Eivissa, Castella i Lleó-Extremadura, Euskadi, Pirineu ( tècnica de txicotén)
Repertori.
 • Lectura a vista per a real i transpositor.
 • Obres per a concert i preparació per a l’accés al grau superior

Conjunt d’instruments tradicionals / PROPOSTA de estudis de l’EMMB

Dimarts i Dijous
 • Gralla
 • Conjunt de gralles
Professor Efrem Sebastià


Divendres
 • Flabiol i tamborino
 • Tarota 
 •  Gralla 
 • Ministrers * en funció dels alumnes matriculats 
Professor Quim Boix