Oferta educativa‎ > ‎

Guitarra

Presentació

El departament de guitarra està format per professors especialitzats en música moderna. L’objectiu és que l’alumnat desenvolupi habilitats i adquireixi els coneixements necessaris per a la pràctica de la guitarra elèctrica. El seu domini exigeix la pràctica coordinada de nombroses tècniques i l’aplicació de recursos harmònics, melòdics i rítmics. Es treballen tècniques de la mà dreta i esquerra, interpretació, escales, arpegis, acords, lectura, improvisació, acompanyament, gèneres musicals, processament del so i educació de l’oïda. Es dóna especial importància a la pràctica de la música en conjunt.
Resum del programa

NIVELL ELEMENTAL

Primer curs de Nivell  Elemental

 • Lectura: primera posició  amb cordes a l’aire: notes naturals
 • Acords: majors i menors amb cordes a l’aire
 • Tècnica: toc recolzat i púa. Coordinació.
 • Repertori: Tradicional i popular.

Segon curs de Nivell  Elemental

 • Lectura: primera posició  amb cordes a l’aire: Un sostingut i un bemoll en l’armadura.
 • Acords: setenes i menors setenes amb cordes a l’aire
 • Repertori: tradicional i popular.
 • Tècnica mà dreta: presentació d’arpegiats i púa. Coordinació.
 • Escales: presentació de la pentatònica major de Sol i la pentatònica menor de Mi.

Tercer curs de Nivell  Elemental 

 • Lectura: primera posició  amb cordes a l’aire: Dos sostinguts i dos bemolls en l’armadura. Lectura harmònica.
 • Acords: celletes majors i menors amb forma de Mi i La. Acords de cinquena (power chords)
 • Repertori: tradicional, popular i pop-rock.
 • Tècnica de la mà dreta: arpegiats i púa. Coordinació.
 • Escales: presentació de l’escala major de Do, Sol i Fa.

Quart curs de Nivell  Elemental

 • Lectura: primera posició  amb cordes a l’aire: tres sostinguts i tres bemolls en l’armadura. Alteracions accidentals.
 • Acords: celletes de setenes i menors setenes amb forma de Mi i La. Acords sense la tònica al baix. Acords quatríades.
 • Repertori: Tradicional, popular, pop-rock i blues.
 • Improvisació: variació rítmica de la melodia. Presentació de l’escala major de Sol i de Do, escala de blues de La, Mi I Re.
 • Tècnica de la mà dreta: fingerpicking. Tècnica de la mà esquerra: bendings, lligats I slides.
 • Acompanyament: ritmes de bossa, swing, folk i pop.

NIVELL PROFESSIONAL 

Primer curs de Nivell Professional 

 • Demostrar capacitat en la lectura a vista fins a tres alteracions i en la segona posició.
 • Conèixer els acords bàsics tríades i quatríades amb cordes a l’aire i amb celleta.
 • Tocar amb fluïdesa, visualitzar i improvisar amb les escales majors, escales de blues i pentatòniques majors i menors.
 • Aplicar les tècniques bàsiques d’acompanyament: rasguejats, arpegiats, fingerpicking. Conèixer ritmes de bossa, reagge, country, rock i blues.
 • Conèixer les característiques dels diferents tipus de guitarres.
 • Aplicar recursos expressius com lligats, bendings i slides en la interpretació.

Segon curs de Nivell Professional 

 • Lectura en tonalitat de Do, Sol, Re, La, Fa, Sib, Mim i Rem.
 • Improvisar i tocar amb fluïdesa les escales majors, escales de blues i pentatòniques majors i menors en forma de Mi i La.
 • Aplicar recursos expressius com staccato, palm mute, double stops, lligats, bendings i slides en la interpretació.
 • Acompanyar fent ús d’acords quatriadas en forma de Mi i La. Aplicar ritmes com el choro, bossa, funk, jazz waltz, swing…
 • Harmonitzar una melodia senzilla amb harmonia senzilla.

Tercer curs de NIvell Professional 

 • Conèixer i aplicar tècniques de la mà dreta com crosspicking, tapping i walking bass. Tècnica híbrida de pua i dits.
 • Lectura de Berklee Vol. I en posició II, III i IV.
 • Aplicar les inversions d’acords triadas i els quatriadas en forma de Do, Sol i Re a diferents temes.
 • Harmonitzar una melodia .
 • mprovisar, visualitzar i tocar amb fluïdesa les escales majors, escales de blues i pentatòniques majors i menors en forma de Do, Sol i Re.
 • Transcriure i analitzar solos.

Quart curs de Nivell  Professional 

 • Crear melodies en un context de II V I major amb les escales majors, dòriques i mixolídies.
 • Desenvolupar la continuïtat harmònica en un context de II V I. Aplicar acords amb tensions.
 • Improvisar emprant els arpegis quatriades de les formes CAGED.
 • Transcripció, anàlisi I interpretació de solos i harmonitzacions magistrals.
 • Elaborar i conduir un solo propi amb coherència.
 • Lectura Berklee Vol. II escales majors de Do, Fa, Sol, La, Sib I Eb en cinc posicions. Triades diatòniques en Sol, Fa, Sib I Mib major.NIVELL SUPERIOR


Primer  curs de Nivell Superior

 • Improvisar en un context de II V I menor amb les escales menors, lòcries i mixolídies b9 b13.
 • Exercitar la sonoritat de les escales bebop.
 • Lectura de Berklee Vol.II arpegis majors en posició V I escales menors harmòniques.
 • Transcripció, anàlisi I interpretació de solos i harmonitzacions magistrals.
 • Harmonitzar amb criteri propi i reharmonitzar utilitzant les funcions tonals i els modes.

Segons  curs de Nivell Superior

 • Investigar amb diversos voicings d’acords
 • Lectura de Berklee Vol.II escales menors melòdiques en cinc posicions. Escales cromàtiques, disminuïdes i de tons sencers.
 • Improvisació amb superestructures.
 • Exercitar les sonoritats menor melòdica, lidia b7, alterada, disminuïda i de tons sencers.
 • Transcripció i anàlisi de solos i progressions harmòniques.

Iniciació a la guitarra - ukulele per a nens de 6 i 7 anys

 • Per a alumnes de 6 i 7 anys.
 • Aquests cursos estàn dissenyats com a iniciació a la guitarra, i es cursen prèviament als cursos de guitarra als que es pot accedir a partir dels 8 anys.
 • L'ukulele permet als més petits assolir les bases de la tècnica guitarristica, a l'hora que obtenir resultats musicals satisfactoris.
 • Recomanem adquirir un ukulele de mida de concert ò tenor, abans que un soprano, a no ser que aquest sigui de gamma molt alta.
PROFESSORS


Josep Traver
Cap del departament
Albert Guillén
David García
Jaume Figuera
Manel Musso (Guitarra i Ukulele)
Miguel Angel Esteve
Ramón Montoliu

 • Periodicitat de les classes: setmanal
 • Durada de les classes: 45 min. en el nivell elemental i 60 min. en els altres nivells
 • Classes individuals
 • Titulacions
 • Web del departament

Per qualsevol consulta, o per si voleu fer una entrevista, resto a la vostra disposició els dilluns de 18 a 18.45 a l'aula B1.3.
Per concertar cita feu-ho mitjançant el e-mail guitarra.emmbadalona@gmail.com

(Josep Traver)HORARIS
Albert Guillén

Dilluns tarda
Dimecres tarda
Dijous tarda

 Jaume Figuera

Dilluns tarda
Dimarts matí i tarda
Dijous tarda
Divendres tarda

 David García

Dimecres tarda
Divendres tarda

 Miguel Ángel Esteve

Dilluns tarda
Dimarts tarda
Dimecres tarda
Dijous tarda

 Josep Traver

Dilluns tarda
Dimarts tarda
Dimecres tarda

 Ramón Montoliu

Dilluns tarda
Dimarts tarda

Dimecres tarda

 Manel Musso

Dilluns matí i tarda
Dimecres matí i tarda