Oferta educativa‎ > ‎

Guitarra flamenca

Presentació


L'assignatura de guitarra flamenca vol apropar el flamenc a aquells alumnes que vinguin d'altres especialitats com la guitarra elèctrica o la guitarra clàssica i formar de manera adequada a aquells que ja vinguin del món del flamenc.

La pretensió és afegir recursos com la lectura, l'harmonia, el ritme i la oïda per donar recursos als futurs músics flamencs. Treballarem tant les
falsetas pròpies dels palos, com les peces dels grans guitarristes sense deixar de banda l'acompanyament al cante.


Resum del programa

    Primer curs de Nivell Elemental

·     Lectura: primera posició  amb cordes a l’aire: notes naturals

·     Acords: majors i menors amb cordes a l’aire

·     Repertori: petites falsetas amb la tècnica de polze recolzant i índex i mig sense recolzar. Es treballarà la soleá, i el fandango amb els rasguejats propis

     Segon curs de Nivell Elemental

·     Lectura: primera posició  amb cordes a l’aire: Un sostingut i un bemoll en l’armadura.

·     Acords: setenes i menors setenes amb cordes a l’aire

·     Repertori: Petites falsetas de tango amb arpegis del tipus p,a,m,i. Es treballarà el rasguejat del tango i el tiento. Inici de l'estudi dels lligats.

    Tercer curs de Nivell Elemental 

·     Lectura: primera posició  amb cordes a l’aire: Dos sostinguts i dos bemolls en l’armadura. Lectura harmònica.

·     Acords: celletes majors i menors amb forma de Mi i de La.

·     Repertori: Petites falsetas amb la tècnica d'índex i mig recolzant i arpegis del tipus p,i,m,a,m,i. Es treballaràn estudis d'arpegis i de picado. Inici de l'estudi de les bulerias al golpe i la rumba.

    Quart curs de Nivell Elemental 

·     Lectura: primera posició  amb cordes a l’aire: tres sostinguts i tres bemolls en l’armadura. Alteracions accidentals.

·     Acords: celletes de setenes i menors setenes amb forma de Mi i de La.

·     Repertori: Petites peces de soleá i farruca amb les diferents tècniques estudiades. Estudi del rasguejat de la soleá i de l'acompanyament de la farruca. Falsetas de soleá por bulería amb arpegis i lligats.
    Primer curs de Nivell Professional

·     Estudi de la tècnica pròpia de la guitarra flamenca com l'alzapúa i el polze recolzant.

·     Coneixement de les modalitats pròpies del flamenc i dels acords bàsics que s'utilitzen per acompanyar al cante.

·     Conèixer les escales majors i menors a tot el mànec de la guitarra.

·     Inici de l'estudi de la velocitat als arpegis del tipus p,a,m,i.

·     Estudi del fandango de Huelva y la Sevillana amb els rasguejats propis.


    Segon curs de Nivell Professional 


·     Treball de petits estudis de picado amb índex i mig recolzant i amb mig i anular recolzant.

·     Inici de l'estudi de la velocitat amb arpegis del tipus p,i,m,a,m,i.

·     Inici de l'estudi del trémolo.

·     Crear una petita peça en forma de soleá o tango.

·     Treballar estudis de so amb índex, mig i anul.lar sense recolzar .

·     Memoritzar peces del tipus Punta y Tacón de Sabicas.

    Tercer curs de Nivell Professional 

·     Treball de velocitat en arpegis i picado amb estudis propis d'aquesta tècnica.

·     Estudi de la bulería amb petites falsetas.

·     Estudi dels diferents rasguejats i comprensió de l'efecte que produeixen.

·     Transcripció d'una roda d'acords d'un tango o una rumba.

·     Transcripció de falsetas fàcils.

·     Estudiar les possibilitats harmóniques que ens ofereixen altres músiques com la bossa-nova o el jazz.

·     Memorització de peces del tipus Aires de Puerto Real de Sabicas.

    Quart curs de Nivell Professional 

·     Treball de velocitat d'alzapúa i polze recolzant.

·     Estudi del trémolo en diferents cordes.

·     Acompanyament del cante de la bulería entent les possibilitats rítmiques que ens ofereix el compàs.

·     Transcripció d'un acompanyament al cante del tipus “A mi hermana” de Miguel Poveda (soleá por bulería).

·     Creació d'una peça lliure (Granaina, Taranta...)

·     Memorització de peces del tipus Reflejo de Luna de Paco de Lucía.

    Primer Nivell de Superior

·     Perfeccionament de les tècniques de picado, alzapúa, arpegis, trémolo i rasguejats utilitzant la relaxació del cos.

·     Estudi de les possibilitats rítmiques de la bulería tant en l'acompanyament com en la interpretació de falsetas.

·     Treball de possibilitats harmóniques en l'acompanyament de la alegría utilitzant intercanvis modals i substitucions d'acords.

·     Estudi de les possibilitats rítmiques que ens ofereixen altres cultures com la balcànica o la oriental.(compassos del tipus 5/8, 7/8....)

·     Creació d'una bulería.

·     Utilització dels diferents recursos harmònics del jazz.

·     Memorització de peces del tipus Gitano de Lucía de Vicente Amigo.

    Segon Nivell de Superior

·     Perfeccionament de les tècniques de picado, alzapúa, arpegis, trémolo i rasguejats utilitzant la relaxació del cos.

·     Incidència en la importància del so i dels plànols sonors.

·     Creació d'una siguiriya utilitzant recursos harmónics propis d'altres músiques.

·     Acompanyament de la bulería utilitzant les possibilitats rítmiques d'anticipació d'acords i d'intercanvi de compàs (passar a tangos o mantenir una part del compàs).

·     Preparació del repertori per accedir al grau superior incidint en la importància del so i del frasseig.

·     Estudi de peces del tipus Morente de Vicente Amigo, Mensaje de Vicente Amigo, Aires Choqueros de Paco de Lucía...

·     Aplicar els recursos harmónics propis del jazz a l'acompanyament al cante.

·     Incidència en la importància de la relaxació per millorar la tècnica i el so.


  • Periodicitat de les classes: setmanal
  • Durada de les classes: 45 min. en el nivell elemental i 60 min. en els altres nivells
  • Classes individuals

Professors

Cristian Cantero
Jaime Basulto
HORARIS

Jaime Basulto

     Dimarts tarda a partir de les 17:30h

Cristian Cantero

     Dimecres 11:45 - 12:30
     Dijous 11:45 - 12:45
     Divendres tarda