Oferta educativa‎ > ‎

Harmonia

PRESENTACIÓ

L’harmonia moderna representa una eina fonamental en el desenvolupament de la resta d’assignatures de l’àrea de música moderna i jazz

Consisteix en un apropament a la música que ofereix els recursos i les pautes necessàries per a la improvisació, l’acompanyament i per a efectuar adaptacions i arranjaments personals a obres pròpies o d’altres autors.

L’estudi de l’harmonia moderna proposa una visió del fet musical que lliga íntimament teoria i pràctica. Els seus continguts s’amplien constantment amb l’aparició de noves tendències artístiques, amb la recreació d’antigues sonoritats, amb la influència d’altres tradicions allunyades de la cultura occidental i amb la incorporació de noves tecnologies al procés creatiu.


CARACTERÍSTIQUES DEL CURS
 • Classes col.lectives.
 • Periodicitat de les classes: setmanal.
 • Durada de les classes: 2h.
 • La durada de tot el trajecte és de dos cursos anuals: Harmonia 1 i 2
 • Cada curs està dividit en dos parts de durada quadrimestral.
 • Es treballa amb material elaborat pels professors del departament. Els llibres; confeccionats per cada un dels quatre cursos i actualitzats gairebé cada any, es reparteixen el primer dia de classe. En ells es troben uns apunts suficinets pel seguiment de les classes, i exercicis per fer durant la setmana.
 • També es fa servir una gran colecció de repertori il.lustratiu de la temàtica de cada capítol.
 • Al final de cada quadrimestre es demana un projecte (normalment una composició) en la qual s'han de fer servir els elements del curs.


PROFESSORS

Ramón Montoliu
Cap del departament
harmonia.emmbadalona@gmail.com

Albert Guillén

HORARIS
Harmonia 1er

HORARIS
CURS
2020-21HORARIS
Harmonia 2on


DIjous 19:30 a 21:30
Albert Guillén
Aula B2.2
Dimecres 19:00 a 21:00
Ramón Montoliu
Aula B2.2
RESUM DEL PROGRAMA

CURSO 1

Herramientas básicas, tonalidad y melodía

 • Herramientas básicas: Intervalos - Escalas - Acordes tríadas y cuatríadas - Acordes con tensiones - Acordes “7sus4" - Función de las notas de los acordes - Acordes especiales - Inversiones.
 • La tonalidad: Acordes diatónicos en tonalidad mayor y en tonalidad menor - Progresiones diatónicas en mayor y en menor - Tonalidad, modalidad y funciones tonales - Movimiento de fundamentales - Cadencias - Ritmo armónico.
 • La melodía: La curva melódica - Tendencias melódicas - El ritmo melódico - Frase y motivo - La forma musical - Listado de escalas.
Ampliando la tonalidad 1ª parte
 • Notas que no son del acorde, y otros casos.
 • Relación escala acorde.
 • Modulación.
 • Dominantes secundarios - II-V - Menor intercalado - Dominantes por extensión
 • Serie de los armónicos - #IVm7b5.
 • Sustitutos de dominante y sus menores relativos.
 • Blues.
CURSO 2

Ampliando la tonalidad (2ª parte)
 • Alteraciones para los acordes V7
 • Lista de escalas.
 • Intercambio modal.
 • Dominantes sin fronteras.
 • Acordes disminuidos.
 • Rhythm Changes.
 • Superestructuras, Acordes híbridos y Poliacordes.
Nuevas fronteras
 • Música modal.
 • Acordes por cuartas, quintas y segundas, y sonoridades mixtas.
 • Escalas pentatónicas.
 • Armonía paralela.
 • Armonía cromática.