Oferta educativa‎ > ‎

Llenguatge Musical
INFORMACIÓ

 • Quatre cursos de durada anual: LM1 - LM2 - LM3 - LM4
 • Classe setmanal col.lectiva de 60 min.
 • Per accedir a un nivell diferent del LM1 caldrà parlar amb el professor i/o complir els requisits que es demanin en cada cas.
 • Mínim de 5 alumnes.
 • L'assignatura de Llenguatge Musical està formada per dues ofertes depenent de l'edat de l'alumnat.
  1. Alumnes d'edats compreses entre 8 i 14 anys.
  2. Alumnes majors de 15 anys.

Itinerari recomanat de les assignatures optatives que pertanyen a l'òrbita de Llenguatge Musical

______________________________________________________________________

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL

Curs 2019-20

Menors de 15 anys

 • S'inclou una sessió setmanal de cant coral "Coral Jove" pensada per edats entre 7 i 15 anys.


HORARIS LM1

 • Dimarts 18:30 - 19:30 Aula A12 Joan
 • DImecres 18:30 - 19:30 Aula A11 Albert
 • Dijous 18:30 - 19:30 Aula A11 Félix

HORARIS LM2

 • Dilluns 17:30 - 18:30 Aula A12 Félix
 • Dimarts 17:30 - 18:30 Aula A11 Marina

HORARIS LM3

 • Dilluns 17:30 - 18:30 Aula A11 Albert
 • Dimarts 18:30 - 19:30 Aula A11 Marina
 • Dijous 17:30 - 18:30 Aula A11 Félix

HORARIS LM4

 • Dilluns 18:30 - 19:30 Aula A12 Félix
 • Dimarts 17:30 - 18:30 Aula A12 Joan

CANT CORAL

 • Dilluns 17:30 - 18:30 Aula B22 Mercè Trujillo

____________________________________________________________________

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL

Curs 2019-20

Majors de 15 anys


HORARIS LM1

 • Dilluns 19:30 - 20:30 Aula A12 Jaume
 • Dimarts 13:00 - 14: 00 Aula A12 Jaume
 • Dimarts 19:30 - 20:30 AUla A11 Marina
 • Dimecres 19:30 - 20:30 Aula A12 Míguel

HORARIS LM2

  • Dimarts 12:00 - 13:00 Aula A12 Jaume
  • Dimarts 20:30 - 21:30 AUla A12 Jaume
  • DImecres 20:30 - 21:30 Aula A12 Albert

  HORARIS LM3

  • Dilluns 19:30 - 20:30 aula A11 Miguel


  _______________________________________________________________________

  Professorat

  Joan Besalduch Cap del departament    - Contacte emmb.lm@gmail.com
  Albert Guillén
  Félix Sos
  Jaume Figuera
  Marina Vallet
  Miguel Angel Esteve
  Albert Sabater
  Mercè Trujillo