Oferta educativa‎ > ‎

Optatives  • Classes col.lectives.
  • Per accedir caldrà parlar amb el professor i/o complir els requisits que es demanin en cada cas.
  • Segons l'especialitat instrumental escollida alguna optativa pot ser obligada. En tots els casos serà el professor qui comentarà aquesta opció.
  • Els cursos són de durada anual i el programa no contempla, en la majoria dels casos, més d'un curs.
  • En cada bloc o paquet d'estudis va sempre una optativa inclosa. En cas de voler-ner fer més d'una es pot afegir una optativa com assignatura complementària.
  • Es pot cursar una optativa sense cursar cap assignatura més.