Oferta educativa‎ > ‎Optatives‎ > ‎

Guitarres Junior

L’assignatura de conjunt de guitarres junior està adreçada als nens i nenes fins a 14 anys que havent triat la guitarra com instrument volen iniciar-se en les disciplines i conceptes del conjunt instrumental.


Objectius:

  • Treballar conjuntament repertori, temes o fragments de temes. També exercicis musicals o tècnics.
  • Aprendre a escoltar els companys i a un mateix per arribar a entendre el so global.
  • Respectar les diferents qualitats i habilitats dels companys
  • Desenvolupar un sentit crític positiu mitjançant la valoració de la interpretació de la resta de músics i la pròpia aportació personal.
  • Afrontar interpretacions davant de públic. Començar a entendre l’expressió com eina de comunicació.


Requisits:
  • Entre 2 i 4 alumnes
  • Tenir un nivell de 3r de guitarra elemental
  • Una hora setmanal
  • Durada anual
  • Guitarra elèctrica o acústica (o clàssica)