Oferta educativa‎ > ‎Optatives‎ > ‎

Percussió amb signes

La percussió per signes és un sistema creat per Santiago Vázquez músic argentí a començaments del 2000 i que pretén fer música rítmica amb un grup de músics que improvitzen seguint les pautes que els dóna un director, a través de senyals fets amb les mans i el cos, convertint el joc de la improvització en una creació musical col·lectiva.

Aquest sistema de creació s'ha utilitzat amb molt d'èxit en el camp de la pedagogia musical, ja que aconsegueix a través d'un sistema molt lúdic que cada participant desenvolupi diferents aspectes molt importants en el seu aprenentatge. Entre aquests es poden destacar:

  • Aprendre a tocar en grup: cada alumne és una petita part d'un engranatge i han de tocar tenint en conte la resta de participants, per fer que tot funcioni. Escoltar el que fa la resta de participants esdevé imprescindible. També ho és saber quin és el teu rol en el grup i quin és el dels altres.
  • Aprendre a tocar instruments de percussió: aquests són el mitjà a través dels que es crea la música i per tant els alumnes han d'aconseguir un mínim de control d'alguns instruments de percussió, seguint amb el sistema que es fa servir en l'assignatura de preliminar.
  • Aprofundiment dels coneixements rítmics del llenguatge musical: algun dels signes que es fan servir són figures rítmiques, corxeres, semicorxeres… i per tant la seva lectura ha de ser ràpida i correcte. Utilització de ritmes binaris i ternaris. Diferents tipus de compàs.
  • Desenvolupament de la creativitat de l'alumne: tot i que el director dóna unes pautes la majoria de les intervencions són creades per cada un dels participants. Aquest sistema obliga també a ser molt proactiu i a reaccionar a allò que proposen la resta de participants, intentant que el que tu aportes faci millor la música que es crea entre tots.
  • Desenvolupament de la concentració: aquest sistema fa que constantment estiguin passant coses, tant les proposades per el director , com les que proposen la resta de participants, i és per això que s'ha d'estar molt concentrat mentre s'està tocant.

CARACTERÍSTIQUES
  • Assignatura col·lectiva, de grups de com a mínim 4 persones.
  • És una bona proposta per als alumnes que han acabat el llenguatge musical, per tal d'acabar d'assentar part dels coneixements que han obtingut en aquesta assignatura, des d'un punt de vista molt més lúdic i participatiu.
  • La periodicitat de les classes seria setmanal i d'una hora de durada.


PROFESSOR: Albert Sabater

HORARI: per definir