Oferta educativa‎ > ‎Optatives‎ > ‎

Percussions multi ètniquesEl ritmo es parte integrante de la vida es a la vez espiritual y material , a la vez vital y formal.
E. Willems. Pedagogo musical.

Desde que el hombre existe ha habido música , pero también los animales hacen música y los átomos y las estrellas todo cuanto vibra hace música.
K.Stockhausen Compositor .

Lo s ritmo s son la clave del conocimiento propio y del entorno. Dan una perspectiva temporal a toda la vida.
Marius Schneider. Músico terapeuta.

… y lo que terapéuticamente es interesante es el hecho de crear mús ica. No es que seamos enfermos pero si sufrimos todos de una cierta incapacidad para comunicar.

Kagen.Compositor.

Todo movimiento posee en sí mismo un sonido y todo sonido engendra y es engendrado por un movimiento.

R.Benenzon. Músico terapeutaINTRODUCCIÓ


La percussió multi ètnica representa uns dels llegats culturals universals mes importants en l'historia de la música.

La riquesa sonora dels instruments i l'enorme quantitat de formules i variacions rítmiques del que en son contenidors ens indiquen una tradició mil·lenària connectada amb els orígens de la música i les arrels de la cultura i la societat humana.

El percussionista es l'hereu directa d'aquest patrimoni.

Per accedir al coneixement d'aquesta matèria artística i l'enorme quantitat de informació a treballar el plantejament pedagògic preveu aprofundir de una banda en la recerca personal, (auto coneixement i auto control rítmic), paral·lelament amb la descoberta dels elements comuns que comparteixen i vinculen als diferents instruments ritmes i cultures musicals del mon; unificant criteris d'anàlisi, conceptes bàsics i tècniques concretes necessàries per accedir evolutiva-ment als diferents graus de dificultat assimilació i practica de les tècniques específiques a cada instrument. Una visió global del actual paper de la percussió en la música moderna des de la gran família que formen les percussions "ètniques".


La funció musical del Baix, del Contrabaix, de la Bateria i de la Percussió és, essencialment, d’acompanyament. Un aprenentatge complert d’aquests instruments requereix la interacció amb altres instruments de caràcter solista i harmònic. Per aquest motiu i com a complement necessari en la formació dels estudiants matriculats en aquestes especialitats, el centre estableix la gratuïtat de les assignatures “Col·lectives Instrumentals” següents: Conjunt Professional, Combo i Improvisació Professional.


Els objectius essencials genèrics en l'assignatura son:

 • La sensibilització i educació del oïda musical.
 • L'ajust del "tempo" intern i extern.
 • L'auto control i coordinació global.
 • Desenvolupament de la memòria.
 • L'especialització en el control del ritme.
 • El domini tècnic de tots els instruments de l'especialitat.
 • El desenvolupament de un seguit de tècniques especifiques de estudi que son aplicades evolutiva i progressivament en l'aprenentatge de cada instrument.
 • Desenvolupament de la lectura a vista i la improvisació.
 • Actuar en públic e interpretar temes de diferents estils.

NIVELL ELEMENTAL

Dirigit tambè a tots els instrumentistes que vulguin accedir a un coneixement directe més profund del ritme i les percussions.
Periodicitat de les classes: setmanal.
Durada de les classes: 45 min.
Classes individuals / compartides màxim tres alumnes.

Nivell Elemental (E)

E1 
E2 Avaluació del profesor.
E3 Requeriments mínims: Llenguatge Musical E1.
E4 Requeriments mínims: Llenguatge Musical E2.

CONTINGUTS


 • TÈCNIQUES Bàsiques.
 • TÈCNIQUES DE RELAXAMENT.
 • INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES ESPECIFIQUES DE CADA INSTRUMENT.
 • LECTURA.
 • FORMULES RITMES, ESTRUCTURES, PATRONS, FRASES, OBSTINATS.
 • EDUCACIÓ DE L’OÏDA.
 • INSTRUMENTS HISTORIA I CLASSIFICACIÓ
 • ESTILS MUSICALS.
 • ACOMPANYAMENT
 • IMPROVISACIÓNIVELL PROFESSIONAL

Durada de les classes: 60 o 45 min.
Classes individuals o compartides màxim dos alumnes.

Nivell Professional (P)
Quatre cursos de durada anual
P1 Requeriments mínims: Llenguatge Musical E3
P2 Requeriments mínims: Llenguatge Musical E4
P3 Requeriments mínims: Conjunt P1
P4 Requeriments mínims: Harmonia 1
Nivell Preparatori al Grau Superior (PGS)
Dos cursos de durada anual.
Classes individuals 
PGS1 Requeriments mínims: Combo P3 PGS2


CONTINGUTS
 • TÈCNIQUES Bàsiques.
 • TÈCNIQUES.
 • TÈCNIQUES DE RELAXAMENT.
 • TEORIA MUSICAL APLICADA (RITME).
 • DESENVOLUPAMENT DE LES TÈCNIQUES ESPECIFIQUES DE CADA INSTRUMENT.
 • LECTURA VISTA.
 • FORMULES RITMES, ESTRUCTURES, PATRONS, FRASES, OBSTINATS. EDUCACIÓ DE L’OÏDA.
 • ESTILS MUSICALS.
 • ACOMPANYAMENT
 • SET MULTI PERCUSSIONS.
 • IMPROVISACIÓ.
 • CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS INSTRUMENTS.
INSTRUMENTS


 • Instruments propis (folklòrics)
 • Idiòfons so indeterminat: Palmes, Pandereta, Caixó, Rascadors, Triangle, Picarols, Almirall, palets, Canya, "Sartén".
 • Membranosos: Bombo, Caixa ,Tabal, Panderos.
 • Afrocubans i caribenys
 • Idiòfons so indeterminat: Claves, Güiro, Chequeré, Campanes, Maraques.
 • Membranosos: Congues, Bongo, Timbales, Tambors Batas Tambora.
 • Brasilers
 • Idiòfons so indeterminat: Cabassa, Ago-go, Ganza, Apito, Caxixi, Xocaio, Reco reco.
 • Membranosos: Çurdo, Tamburi, Pandero,Repinique,Cuica,Timba.
 • Cordòfon: Berimbao.
 • Africans
 • Idiòfons so indeterminat: Gloke, Shekere, Arc Vocal, Udu-Drum
 • Membranosos: Djembe, Sbar, Xuns Talking-Drum.,
 • Linguòfon: Kalimba
 • Orient
 • Membranosos: Darbuga, Req, Daff, Tar.
 • Metàl·lics: Carcabuç, Zils.
 • Índia
 • Konogol:(tècnica llenguatge percussió).
 • Membranosos: Tablas, Katgera.
 • Estampa: Ghatam.
 • Linguòfon: Arpa de Boca.

Professor
Ernest Martínez


Horaris curs 2018-19


Dilluns de 14:45 a 17:30

Dimarts de 14:45 a 17:30 i de 19:30 a 20:30