Oferta educativa‎ > ‎Optatives‎ > ‎

Transcripcions

TRANSCRIPCIONS


  • Una continuació a l’assignatura de Dictats on es  desenvolupa l’habilitat de transcriure tots els instruments que apareixen en un peça musical,  parant atenció a la melodia, les línies de baix, les progressions d’acords i els ritmes de la bateria aixi com el dels altres instruments.
  • Una classe setmanal de 60 minuts.
  • Grups a partir de 5 alumnes i fins a un màxim de 15.
  • Un curs d’un any de durada.


Curs impartit per l'equip de professors del departament de Llenguatge Musical.


HORARIS

Curs 2019-20

  • Dijous 19:30 - 20:30 aula A11 Míguel