Oferta educativa‎ > ‎

Grup Ritmes avançats


En que consisteix?
  • En ampliar els recursos rítmics (i per tant expresius)del music, tant en el fraseig sobre compassos binaris o ternaris, cuant en la interpretació de temes o grooves basats en compassos d'amalgama.
Que es treballa?
  • Cel-lules rítmiques: cóm frasegar amb absoluta lliberat rítmica sobre compassos simples (binaris o ternaris): desplaçment de frases, diferents opcions de subdivisió rítmica dins un mateix compás, tocar binari sobre ternari i a la inversa. 
  • Inserció de compassos d'amalgama dins un compás simple (ex: un 5/4 dins d'un 4/4, i apendre a sentirne la "clave" ritmica resultant), i poder passar d'un compás a l'altre, sense que la durada de l'esmentat compás varii.. 
  • improvització modal sobre vamps construits amb compassos d'amalgama (5/4, 7/4),interioritzar-los i sentir-ne la "clave" , aixi cóm a insertar-hi diferents combinacions rítmiques. 
  • Execució de melodies & improvització sobre estandards (mes o menys coneguts), que tocarem tant a 4, cóm a 3, a 5 o a 7. 
  • Tractament de figures rítmiques complexes, compassos d'amalgama més sofisticats (cóm ara 13/8)..
A qui va dirigit?
  • A tot músic que amb un nivell mig- alt d'instrument i llenguatge, desitgi fer una inmersió en un terreny cada cóp més important i explorat dins del món del jazz i música contemporánea. 
  • El nivell de dificultat de les classes s'adaptará a les necessitats i possibilitats dels alumnes.


El porta Giulia Valle

Classes setmanals col.lectives.
Mínim de 4 persones


HORARIS
Giulia Valle Dimecres matí