Oferta educativa‎ > ‎

Improvisació Professional (Tècniques d'improvisació)


Característiques dels cursos.
 • El curs té la mateixa durada que el curs lectiu
 • Les classes són sessions setmanals de 2 hores.
 • Un cop al mes, els alumnes són convidats a participar a l'audijam de Tècniques d'Improvisació, on posen en pràctica els conceptes apresos a clsses davant del públic.En l'admissió a l'assignatura, es prioritzaran els alumnes que:
 • Estiguin matriculats en un dels dels centres del Patronat
 • Siguin veïns de Badalona
 • Siguin, o vulguin ser, professionals de la música
 • Tinguin edats compreses entre els 18 i els 30 anys
 • Tinguin bones qualificacions en l'assignatura d'instrumentLa funció musical del Baix, del Contrabaix, de la Bateria i de la Percussió és, essencialment, d’acompanyament. Un aprenentatge complert d’aquests instruments requereix la interacció amb altres instruments de caràcter solista i harmònic. Per aquest motiu i com a complement necessari en la formació dels estudiants matriculats en aquestes especialitats, el centre estableix la gratuïtat de les assignatures “Col·lectives Instrumentals” següents: Conjunt Professional, Combo i Improvisació Professional.Improvisació Professional (Tècniques d'improvisació) Primer curs

Presentació

El primer i principal objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir que l'alumne aprengui a estudiar improvisació. S'insistirà molt en la manera d'estudiar, és a dir: l'adequada selecció del material a estudiar, el disseny d'exercicis apropiats, la constància i la pràctica diària, l'autocrítica (i l'autoelogi !), etc. Hi ha infinitat de coses a estudiar en el camp de l'improvisació; tantes, que poden arribar a sobrepassar l'estudiant, fent-lo
creure que no podrà arribar mai a ser un bon improvisador. Creiem que escollint adequadament, i segons les prioritats de cadascú, la matèria a estudiar en cada moment, i mantenint una constància en l'estudi, tothom pot aconseguir aquest objectiu.

El segon objectiu és la comprensió i assimilació dels conceptes explicats a classe, que en aquest primer curs giraran al voltant de quatre grans eixos: Recursos bàsics en la improvisació lliure col·lectiva, l'organització del fraseig dins una estructura metricoharmònica, recursos rítmics bàsics i recursos melòdics bàsics.

Característiques del curs

El curs va dirigit tant a músics que es vulguin iniciar en la improvisació com a
improvisadors que busquin millorar el seu estudi i la seva habilitat, amb el següent nivell instrumental:
 • Alumnes de l'EMMB de nivell P3 o superior
 • Alumnes del Conservatori de nivell equivalent, que escullin l'assignatura com a optativa
 • Alumnes de fora dels centres del Patronat, que acreditin un nivell instrumental equivalent.

Improvisació Professional (Tècniques d'improvisació) Segon Curs


Presentació

El curs és la continuació de Tècniques d'improvisació I. Es treballa bàsicament sobre el repertori d'standards de Jazz, i es segueix aprofundint també en la improvisació lliure.

El curs va dirigit a alumnes que tinguin aprovat Tècniques d'improvisació I
PROFESSOR: Martí Serra


HORARIS Curs 2018-19

Improvisació Professional (Tècniques d'improvisació) 1 - Dimarts 15:30 a 17:30

Improvisació Professional (Tècniques d'improvisació) 2 - (sense horari)

Audijam

Cada últim dimecres de mes farem una Audijam a l'aula B1, de 19:30h a 21:30h, oberta a tothom, tant a músics com a públic.

Aquestes audijams seran jam sessions on poder practicar els temes treballats durant el curs davant dels companys i del públic.


Proves

Segons la dinàmica del curs, es poden convocar exàmens parcials i/o finals.