Oferta educativa‎ > ‎

Improvisació Professional (Tècniques d'improvisació)

Improvisació Professional 1

Horari: Dimarts 11h - 12:30h

  • Destinat a: Alumnes que es vulguin iniciar en la improvisació, amb un nivell P3 d'instrument. (criteris de referència, flexibles)
  • Durada: 90', una sessió setmanal.
  • Tots els instruments


En aquest curs es treballaran les bases per a la improvisació: Actitud activa, fraseig, ritme, interplay, expressivitat… Es treballaran estils de música com funk, blues, pop-rock, procurant que el context harmònic no sigui un obstacle (música modal, progressions diatòniques).
Improvisació Professional 2

Horari: Dimarts 15:30h - 17h

  • Destinat a: Alumnes amb un nivell P4 d'instrument o superior. (criteris de referència, flexibles)
  • Durada: 90', una sessió setmanal.
  • Tots els instruments

Curs enfocat a aquells alumnes que vulguin endinsar-se en la improvisació en el Jazz: Llenguatge, patrons, canvis d’acord, cromatismes, ritme, transcripcions… Una base sòlida per a un domini de la improvisació en contextos harmònics complexes.