Oferta educativa‎ > ‎

Trompeta


" Sí basamos la técnica solamente en los labios estamos equivocando la técnica "


Presentació


La Trompeta es un instrument molt antic -ja apareix en  la prehistòria!-, però la seva evolució tècnica i musical, no ha parat fins els nostres dies. És un instrument musical present en la història antiga i en la  moderna, i ho estarà en la futura, acompanyant a la humanitat.

El departament de trompeta (vent metall), té com a objectiu que l´alumne adquireixi i desenvolupi els coneixements tècnics i musicals necessaris per la pràctica de la trompeta  en el marc de la música moderna.

Es treballen  la respiració , el so, escales, arpegis, lectura, ritme, improvització, interpretació dels diferents estils de la música moderna, i l´estudi dels grans intérprets de la trompeta moderna.

Al ser un instrument melòdic l´hi donem importància al treball amb altres instruments i a la música en conjunt.

L´objectiu principal és disfrutar d´aquet maravellos instrument.Estudis de trompeta


Depenent del progrés del alumne, la durada dels cursos pot variar.
Els menors de 12 anys tindran un curs de iniciació.

RESUM DEL PROGRAMA

Primer curs de nivell elemental

 • Iniciació teòrica i tècnica al estudi de la trompeta. 
 • Respiració i aplicació d’aquesta. 
 • Posició del cos, adaptació de la boquilla (broquet) i col·locació dels llavis. 
 • Emissió del so, exercicis amb notes llargues. 
 • Tècnica i mecanisme. 
 • Escala Major i arpegi major. 
 • Escala de C blues. 
 • Exercicis de mecanisme i de flexibilitat, ubicació de les notes. 
 • Lectura i interpretació. 
 • Repertori de temes curts tradicionals.

Segon curs de nivell elemental

 • Respiració (Exercicis). Columna d´aire.Embocadura.Articulació (picat, lligat…) 
 • Calentament, afinació, treball del so. 
 • Tècnica i mecanisme
 • Escales majors fins a una alteració i arpegis. Introducció al cromatisme.
 • Exercicis de mecanisme i flexibilitat.
 • introducció a la improvisació. 
 • Lectura i interpretació.

Tercer curs de nivell elemental

 • Escalfament (warm up), treball del so , respiració (nous exercicis), control de la columna del aire. 
 • Articulació ,accents, picat, lligat, dinàmiques… 
 • Técnica i mecanisme.
 • Dos sostinguts i dos bemolls a l’armadura, escales i arpegis corresponents.
 • Exercicis de mecanisme amb l’escala cromàtica, i amb les escales fins ara treballades. Flexibilitat. 
 • Improvisació, variacions rítmiques, escala pentatònica major, menor i escala de blue
 • Lectura i interpretació 
 • Estudis de lectura rítmica i melódica. Sincopes i contratemps.

Quart curs de nivell elemental

 • Escalfaments I treball amb la boquilla (broquet).
 • Respiració, introducció a les notes agudes. 
 • Exercicis d´afinació.
 • Articulació: stacatto, tenuto, marcato, jazz legato, accents. 
 • Técnica i mecanisme.
 • Tres sostinguts i tres bemolls a la armadura, escales i arpegis corresponents. 
 • Triades diatòniques en major i les seves inversions, intervals, flexibilitat. 
 • Improvisació, variacions rítmiques i melòdiques, escala de blues de C ,F … introducció al arpegi quatriada. 
 • Lectura i interpretació.

Primer curs de nivell professional

 • Adquirir conciencia de la respiració.
 • Posició integral del cos per tocar la trompeta.
 • Escales: Dòrica, Mixolídia, Blues fins a tres alteracions, i arpegis corresponents.
 • Improvisar sobre un Blues en  les tonalitats treballades.
 • Analitzar la relació entre melodía i acompanyament de els temes treballats.
 • Lectura, fins a tres alteracions amb combinació de figures rítmique

Segon curs de nivell professional

 • Les parts del cos relacionades amb la respìració.
 • L´arc de la llengua en el registre mitg i  alt.
 • Control d´harmònics en emissió lligada.
 • Buzz i treball amb el broquet (boquilla).
 • Desenvolupament de l´articulació.
 • Escales majors, menors i modals  fins a cinc alteracions, Blues fins a quatre alteracions.
 • Arpegis triades majors I menors, quatriades amb 6ª , amb 7ª intro al dominant V7.
 • Improvisació: amb la melodia, patrons ritmics, amb notes de l´acord, cadències més emprades.
 • Lectura fins a cinc alteracions combinacions rìtmiques.

Tercer curs de nivell professional

 • Adquirir bon control de la respiració.
 • L´arc de la llengua en el registre agut.
 • Desenvolupament dels diferents tipus d´atac.
 • Estudis en els dotze tons majors, menors i modals.
 • Progressions: II-V i IV-V.
 • Arpegis de 7 en tots els tons majors i menors, i el semidisminuit.
 • Cadència melòdica, improvisació rìtmica i melòdica.
 • Frases i patrons d´escales i arpegis.
 • Lectura e interpretació en tots els tons.

Quart curs de nivell professional

 • Respiració  ampliació de capacitat e  intensitat, respiració completa.
 • Exercicis de Buzz , Bending , harmònics lligats i picats en dues octaves.
 • Presentació del doble i triple picat.
 • Escales: Disminuida ½ to ,1 to, Be-Bop.
 • Improvisació: II-V-I en tots els tons.
 • Arpegis: disminuit, m amb 7ª major, II-V-I tots els tons.
 • Transcripció de solos senzills, memorització de temes, motius melòdics.
 • Interpretació , lectura, fraseig i articulació,
 • Patrons corresponents al material del curs.
Primer curs de nivell superior

 • Normalització i ampliació dels exercicis de respiració.
 • Aconseguir una bona col.locació del so. Mantenir exercicis de Buzz i Bruquet.
 • Doble i triple picat, i articulació en el llenguatge de la trompeta moderna.
 • Escales: Disminuida en els tons de F, G, D i Bb, Be-bop en tots els tons, IIm7b5-V b9, #9, Im7maj.
 • Arpegis disminuits i del II-V-Im,
 • Aplicació a nous temes del treball de memorització, improvisació, patrons, enllaços dels acords.
 • Transcripció de solos, afinació amb la veu del solo trancrit i trancripció parcial de la línea del baix.
 • Frases i patrons aplicables al material treballat.
 • Lectura d´inertvals i figures rìtmiques  corresponents al curs.

Segon curs de nivell superior

 • Màxim control i naturalitat de la respiració, la columna de l´aire en registre sobre agut, i posició de la llengua en aquet registre.
 • Motivar la creació d´un repertori, de standars o temes propis.
 • El picat en el registre agut i l'articulació en l´improvisació.
 • Escales: de tons, escales be-bop per majors i menors, disminuida de 1 to ½ to, lidia b7. Arpegis amb tensions,
 • Línies melòdiques, ampliació i disminució de notes o valors rìtmics dins l´improvisació, notes d´embelliment, estructures obertes i transcripció de solos.Professor: Fredi García


Contacte trompeta.emmbadalona@gmail.com

 • Periodicitat de les classes: setmanal.
 • Durada de les classes: 45 min. en el nivell elemental i 60 min. en els altres nivells.
 • Classes individuals.

HORARIS

Dilluns, dimarts i dimecres de 16h fins les 21'30h.
Grup d'alumnes "ja històrics".

Fredi a la dreta i Joan a l'esquerra de la foto.