Oferta educativa‎ > ‎

Vibràfon


  • Periodicitat de les classes: setmanal.
  • Durada de les classes: 45 min. en el nivell elemental i 60 min. en els altres nivells.
  • Classes individuals.


Professor Toni Meler

HORARI Divendres al matí